Smørlykkja

Smørlykkja

Det er godkjent oppføring av 20 boliger. Ihle Bygg as står for opparbeiding av tomtene og oppføring av boligene.  Boligfeltet vil få en enhetlig utforming.  Det er lagt vekt på god arkitektur og  det estetiske uttrykket. Tomtene ligger i skrått terreng,   størrelse fra 800 til 1500 m2. De fleste husene blir over to plan. Boligene tilpasses terrenget og vil bli bygget i massiv tre. Det bygges store familieboliger  med en tydelig miljøprofil.

Boligfeltet ligger nær Hafjell alpinbakke og det er kort vei til alle servicefunksjoner. Det opparbeides interne gangveier i området og busslomme langs Sørbygdsvegen.