Ihle Bygg as har som formål å bygge og rehabilitere, boliger og hytter, service og vaktmestertjenester i Øyer og Hafjell.

Ihle Bygg AS er etablert av Øystein Ihle, som har drevet med kjøp av tomter og utviklet/bygget hytter og hus i Øyer og Hafjell siden 1995. Alle ansatte i Ihle Bygg as har nødvendige godkjenninger som trengs for å sørge for en trygg byggeprosess.

Vi setter alltid kunden i fokus og er opptatt av en god dialog i hele byggeprosessen. Vi er en komplett leverandør i både nybygg og renoveringsprosjekter. Vi er opptatt av at sluttproduktet har en kvalitet som både kundene og vi kan være stolte av.

 

Ihle Bygg as er lokalt forankret. Ihle Bygg AS og Ihle Eiendom AS  v/ Øystein Ihle utvikler Smørlykkja boligområde i egen regi.